פאה נכרית - מותר או אסור?

סיכום כללי הלכתי והיסטורי על חבישת הפאה: טעם מצוות כיסוי הראש לנשים, דאורייתא או דרבנן, בבית או בחצר, מתי החל מנהג חבישת הפאה, איך היתה נראית הפאה בזמנם, מדוע האוסרים אסרו ומה המתירים משיבים על טענותיהם, הפולמוס בימינו, עדיפות הפאה, חשש עבודה זרה בפאה

קרא עוד
האם כולם מודים שפאה היא בדיעבד ומטפחת לכתחילה?

האם כולם מסכימים שמטפחת עדיפה על פאה, כאשר המטפחת מכסה היטב? והאם המטפחת היא הידור לכל הדעות? ומה דינו של השיער היוצא מחוץ לכיסוי? האם מותר לגלות "שתי אצבעות"?

קרא עוד
איזו פאה התירו הפוסקים הקדמונים, ולמה?

האם הפוסקים התירו רק פאות קש, או גם פאות יפות? איך בעצם מותר לאשה ללבוש פאה יותר יפה משערה?

קרא עוד
אתר זה נבנה באמצעות