למה אנחנו כאן


למה אנחנו כאן
בלבול גדול שורר בנושא לבישת פאה לנשים נשואות, בעקבות התעמולה המתנהלת נגד הענין, במשך עשרות שנים ברציפות. יש הטוענים שזה מותר ואף הידור מצווה, ויש הטוענים שזה אסור, ואף "יהרג ואל יעבור". עם מי האמת?

ההבדל בין המדיה הכתובה למדיה הדיגיטלית

במדיה הכתובה, קרי: ספרי הקודש המצויים בבתי הכנסת ובבתי המדרש, לא ניתן למצוא בנקל את ספרי הפוסקים המתירים פאה, ובפרט את הספרים הרשומים מטה. ספרי תעמולה, כמו "הכתר והכבוד", "דברי שלום", וכיו"ב, יש לרוב, הם מחולקים חינם, וממומנים ע"י כספי תרומות, ע"י יהודים שרואים בזה מצוה רבה, לסכסך בין איש לאשתו, ובין אדם לחבירו, ולפרסם שקרים גסים במטרה למנוע מנשות ישראל לכסות את ראשיהן עם פאה. אולם כל ספר המבאר בשפה ברורה את ההיתר, ומציג את הפוסקים המתירים, ויתירה מכך, מוכיח את הרמאויות והשקרים בהם נוקטים "עסקני הצניעות" בתעמולה שלהם, נעלם במהרה מבית המדרש, ע"י אותם אנשים "יראי שמים"...

אי לכך, האפשרות הטובה ביותר להפצת האמת היא באמצעות האינטרנט – לימדונו רבותינו שאפשר לקדש את הכלי הטמא ביותר, ע"י שימוש בטהרה. כיום גם בערוצי הטלוויזיה התירו רבותינו להפיץ תורה ויראה, ע"י ערוץ "הידברות". אין לראות בכל האמור באתר זה עידוד לגלישה באינטרנט שנאסרה ע"י גדולי ישראל, והותרה רק במקום הצורך, ובאינטרנט מסונן; האמור הוא אך ורק לאלה אשר גולשים ממילא באינטרנט, כשם שערוץ "הידברות" משמש את הצופים ממילא בטלוויזיה. את הכתוב כאן, אף אחד לא יוכל למחוק, או להעלים מעיניו של הקורא...

לכל שאלה – תשובה

לאחר שלמדנו כראוי את הנושא, אנו מעוניינים לחלוק את הידע שלנו עם אחרים, ואף לדון איתם בנושא טעון זה. בציבור שלנו לא נהוג לכתוב באינטרנט – ולכן אנחנו לא מפרסמים כאן את שמות הכותבים, או כל סימן זיהוי אחר.

ביוגרפיה

על מנת שלא למנוע טוב מבעליו, ברצוננו להביא את המקורות לתוכן המובא באתר זה. לקריאת הספרים - לחצו על שמות הספרים.

ספר "לקט שכחת הפאה", הרב שלום דב וולפא שליט"א, 319 עמ';

ספר זה יצא בכמה וכמה מהדורות, והוא הספר המפורסם ביותר עד כה. הספר כתוב בצורה בהירה ונעימה, בשפה המובנת לכל, והוא מפריך מכל וכל את טענות הגר"מ מאזוז בהקדמת ספר "עבד לעבדי ה", ואת השגיאות הנפוצות בציבור בענין סבוך זה.

ספר "חן וכבוד", הרב ליאור עזרן שליט"א, 590 עמ';

ספר זה מתייחד בהסכמות הרבות שניתנו לספר ע"י רבנים מפורסמים. הספר אמנם עדיין לא יצא לאור, אך הוא נמצא בספריית "היברובוקס", לכל הרוצה לעיין בו. ספר זה הוא מעין "אנציקלופדיה" מקיפה לכל עניני פאה נכרית, ומובאים בו ק"ל פוסקים המתירים פאה, עם תשובותיהם המלאות בענין זה. לאתר "תלמידי הרב ליאור עזרן" (שו"ת בנושא הספר חן וכבוד), לחצו כאן.

ספר "ותשקט הארץ", הרב יואל שילה שליט"א, 300 עמ';

ספר זה מתהדר בהסכמתו של מרן הגר"ח קניבסקי – יצא לאור בשלוש מהדורות עד כה. הספר דן בצורה מעמיקה בכל הסוגיות הקשורות לפאה נכרית, כולל תשובות מפורטות על הספרים שיצאו לאסור לבישת פאה.
אתר זה נבנה באמצעות