פאה נכרית - מותר או אסור?

סיכום כללי הלכתי והיסטורי על חבישת הפאה: טעם מצוות כיסוי הראש לנשים, דאורייתא או דרבנן, בבית או בחצר, מתי החל מנהג חבישת הפאה, איך היתה נראית הפאה בזמנם, מדוע האוסרים אסרו ומה המתירים משיבים על טענותיהם, הפולמוס בימינו, עדיפות הפאה, חשש עבודה זרה בפאה

קרא עוד
אתר זה נבנה באמצעות