"צוואתו האחרונה של הרב עובדיה" - אמת או שקר?

שאלה:

ראיתי היום עלון בבית הכנסת, בשם: "צוואתו האחרונה של מרן". שם היה כתוב שצוואתו האחרונה של הרב עובדיה היא לא לחבוש פאה. גם כתוב שם שלדעת הרב עובדיה אסור להוציא שיער מהמטפחת. כל הסיפור נראה לי מאוד מוזר, וכדאי שתבדקו זאת.

תשובה:

מעיון ב"צוואה" נראה בפשטות שהיא שקר מוחלט. כתב ידו של הגר"ע, שפותח את ה"צוואה" במילים "מכתב חיזוק לבנות ישראל", לא מלמד מאומה. יתכן ומדובר במכתב ישן, שבו כתב הגר"ע את המילים הללו. אולם להלן נתמקד בשקרים המרכזיים המרכיבים את ה"צוואה", שכל מטרתה להלך אימים על נשות ישראל הצדקניות.

שקר ראשון: מטפחת

הגר"ע מעולם לא חילק בין מטפחת למטפחת, ולא דרש חבישת "מטפחות צנועות"; אדרבה, בדרשותיו תיאר בלשון ציורית שיש היום כובעים ומטפחות יפים, ולכן אין צורך בפאה. ב"צוואה" זו הוא לפתע דורש "מטפחת כשרה וצנועה", ובכלל, כל הסגנון מזכיר סגנון מאוד מוכר של נשות השאלים והרעלות, שאינן בוחלות בשקרים וסילופים, ויעשו הכל על מנת להפיץ את משנתן "לזיכוי הרבים".

וכמו לגבי מטפחת, גם כשהגר"ע התיר פאה לאלמנה וגרושה, מעולם לא חילק בין פאה לפאה (כמפורט בתקנונים השונים), וכדרכו בקודש.

שקר שני: גילוי מקצת שערות הראש

בניגוד לדעתם של פוסקים רבים (ולמעשה, בניגוד לדעתם של רוב הפוסקים), התיר הגר"ע לגלות "כשתי אצבעות" מראשה של האשה, וכך מובא בילקוט יוסף אוצר דינים לאשה ולבת, כרך כז, עמ' שסח-שע: "נשים הנוהגות לגלות אצבע או שתים משערות ראשן כלפי פנים, אין למחות בידן, שכן מנהגינו. ומרן אאמו"ר [הרב עובדיה יוסף] מורה ובא שהוא כשיעור שתי אצבעות (כארבע סנטימטר) ונכון יותר כשיעור אצבע אחת בלבד. והסביר הרה"ג משה לוי דטעמו הוא משום דהוי פחות מרובו של טפח".

לא ניכנס כאן לפרטי היתר דחוק זה, אך יסודו מופיע בשו"ת יביע אומר חלק ד – אבן העזר סימן ג: "ודמי למ"ש מהר"ם אלשקר (סי' לה) להתיר במקום שנהגו הנשים לצאת בשערות שחוץ לצמתן… מ"מ רבו האחרונים שסמכו ע"ד המהר"ם אלשקר, ובודאי שהנשים הנוהגות היתר בדבר אין מזניחין אותן ויש להן ע"מ שיסמוכו" (למעשה יש חילוק בין שיער שחוץ לצמתן לבין גילוי הראש עצמו, ואכמ"ל).

ידוע גם מה שנהגה בזה למעשה אשתו של הגר"ע, הרבנית מרגלית, ומה שנהגה אמו, ומה שנוהגות בנותיו - ניתן לראות בתמונות שהן מגלות כשליש הראש (והגר"ש משאש רמז לזה).

כותב העלון, הממציא צוואה זו, כותב על דברים אלו: "הנה נפוצה שמועה בין הנשים […] שמרן זצ"ל התיר שיהיו מקצת השערות מגולין מתחת למטפחת הראש (לא ברור מה פירוש "מגולין מתחת למטפחת", וצ"ע), על כן בכדי להסיר לזות שפתיים זו… הנני להעתיק מה שראיתי באיזה קונטרס.. "שמעתי מאחד שהוא בעצמו שאל את הרב על זה, וענה לו: מי שעושה כך יהיה לה עבור זה גיהנום, עכ"ל. וליתר ביטחון שאלתי על זה אז להרבנים דשם, ואמרו לי במפורש ששמועה זו היא טעות גמורה מוחלטת ואין לה שום מקור, כי הרב לא התיר את זה מעולם". לא פחות ולא יותר…

לסיכומו של דבר: כל ה"צוואה" היא שקר, מתחילתה ועד סופה, כדרכם של מחברי העלונים הללו, לשקר ולסלף בכל דבר וענין, ולהכניס את דעתם האישית בשמם של גדולים ידועים. וכאן הגדילו לעשות, לשקר נגד מה שכתב הרב עובדיה ונגד "מעשה רב" מה שנהג הלכה למעשה.

בצילום: הצוואה המזוייפת, בתוספת מלח ופלפל מהעלון "פני הדור" שהוסיף עליה סיפורי מעשיות כיד הדמיון: "כתב בידו לפני פטירתו מתוך יסורים קשים ומרים..."

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות