"צוואתו האחרונה של הרב עובדיה" - אמת או שקר?

שאלה:

ראיתי היום עלון בבית הכנסת, בשם: "צוואתו האחרונה של מרן". שם היה כתוב שצוואתו האחרונה של הרב עובדיה היא לא לחבוש פאה. גם כתוב שם שלדעת הרב עובדיה אסור להוציא שיער מהמטפחת. כל הסיפור נראה לי מאוד מוזר, וכדאי שתבדקו זאת.

תשובה:

מעיון ב"צוואה" נראה בפשטות שהיא שקר מוחלט. כתב ידו של הגר"ע, שפותח את ה"צוואה" במילים "מכתב חיזוק לבנות ישראל", לא מלמד מאומה. יתכן ומדובר במכתב ישן, שבו כתב הגר"ע את המילים הללו. אולם להלן נתמקד בשקרים המרכזיים המרכיבים את ה"צוואה", שכל מטרתה להלך אימים על נשות ישראל הצדקניות.

שקר ראשון: מטפחת

הגר"ע מעולם לא חילק בין מטפחת למטפחת, ולא דרש חבישת "מטפחות צנועות"; אדרבה, בדרשותיו תיאר בלשון ציורית שיש היום כובעים ומטפחות יפים, ולכן אין צורך בפאה. ב"צוואה" זו הוא לפתע דורש "מטפחת כשרה וצנועה", ובכלל, כל הסגנון מזכיר סגנון מאוד מוכר של נשות השאלים והרעלות, שאינן בוחלות בשקרים וסילופים, ויעשו הכל על מנת להפיץ את משנתן "לזיכוי הרבים".

וכמו לגבי מטפחת, גם כשהגר"ע התיר פאה לאלמנה וגרושה, מעולם לא חילק בין פאה לפאה (כמפורט בתקנונים השונים), וכדרכו בקודש.

שקר שני: גילוי מקצת שערות הראש

בניגוד לדעתם של פוסקים רבים (ולמעשה, בניגוד לדעתם של רוב הפוסקים), התיר הגר"ע לגלות "כשתי אצבעות" מראשה של האשה, וכך מובא בילקוט יוסף אוצר דינים לאשה ולבת, כרך כז, עמ' שסח-שע: "נשים הנוהגות לגלות אצבע או שתים משערות ראשן כלפי פנים, אין למחות בידן, שכן מנהגינו. ומרן אאמו"ר [הרב עובדיה יוסף] מורה ובא שהוא כשיעור שתי אצבעות (כארבע סנטימטר) ונכון יותר כשיעור אצבע אחת בלבד. והסביר הרה"ג משה לוי דטעמו הוא משום דהוי פחות מרובו של טפח".

לא ניכנס כאן לפרטי היתר דחוק זה, אך יסודו מופיע בשו"ת יביע אומר חלק ד – אבן העזר סימן ג: "ודמי למ"ש מהר"ם אלשקר (סי' לה) להתיר במקום שנהגו הנשים לצאת בשערות שחוץ לצמתן… מ"מ רבו האחרונים שסמכו ע"ד המהר"ם אלשקר, ובודאי שהנשים הנוהגות היתר בדבר אין מזניחין אותן ויש להן ע"מ שיסמוכו" (למעשה יש חילוק בין שיער שחוץ לצמתן לבין גילוי הראש עצמו, ואכמ"ל).

ידוע גם מה שנהגה בזה למעשה אשתו של הגר"ע, הרבנית מרגלית, ומה שנהגה אמו, ומה שנוהגות בנותיו - ניתן לראות בתמונות שהן מגלות כשליש הראש (והגר"ש משאש רמז לזה).

כותב העלון, הממציא צוואה זו, כותב על דברים אלו: "הנה נפוצה שמועה בין הנשים […] שמרן זצ"ל התיר שיהיו מקצת השערות מגולין מתחת למטפחת הראש (לא ברור מה פירוש "מגולין מתחת למטפחת", וצ"ע), על כן בכדי להסיר לזות שפתיים זו… הנני להעתיק מה שראיתי באיזה קונטרס.. "שמעתי מאחד שהוא בעצמו שאל את הרב על זה, וענה לו: מי שעושה כך יהיה לה עבור זה גיהנום, עכ"ל. וליתר ביטחון שאלתי על זה אז להרבנים דשם, ואמרו לי במפורש ששמועה זו היא טעות גמורה מוחלטת ואין לה שום מקור, כי הרב לא התיר את זה מעולם". לא פחות ולא יותר…

לסיכומו של דבר: כל ה"צוואה" היא שקר, מתחילתה ועד סופה, כדרכם של מחברי העלונים הללו, לשקר ולסלף בכל דבר וענין, ולהכניס את דעתם האישית בשמם של גדולים ידועים. וכאן הגדילו לעשות, לשקר נגד מה שכתב הרב עובדיה ונגד "מעשה רב" מה שנהג הלכה למעשה.

בצילום: הצוואה המזוייפת, בתוספת מלח ופלפל מהעלון "פני הדור" שהוסיף עליה סיפורי מעשיות כיד הדמיון: "כתב בידו לפני פטירתו מתוך יסורים קשים ומרים..."

JDN NRG Ynet מאקו מקור ראשון אוצר החכמה מותר לחבוש פאה מותר ללבוש פאה פאה נכרית זה מותר פאה זה הידור פאה זה מותר מתירים פאה אחותי כלה אל תיטוש תורת אמך אליבא דהלכתא אמנון יצחק דרשה אמנון יצחק הרצאות באתי לגני בגדי נשים בחדרי חרדים בחגווי הסלע בנדנה ברסלב סיטי גלגול נשמות דבר ה' בדין פאה נכרית דברי שלום דני האוטיסט דעת הרב בן ציון אבא שאול על פאה דעת הרב משאש על פאה דעת הרב עובדיה על פאה דעת הרבי על פאה דעת מוהרא"ש על פאה דעת רבותנו דת יהודית כהלכתה דת משה וישראל הגר"א בקשי דורון הגר"ע יוסף הגר"ש משאש הגרב"צ אבא שאול כיסוי הראש כיסוי ראש כיסוי ראש לנשים כיסוי הראש לנשים לבישת פאה לבישת מטפחת חבישת פאה חבישת מטפחת הגאון רבי עובדיה יוסף רבינו עובדיה יוסף מרן רבי עובדיה יוסף מרן הגר"ע ש"ס הגרש"ד וולפא הגרש"ז אולמן החן והכבוד היברובוקס האוטיסטים תיקשורים עם אוטיסטים הייד פארק הישכם אוהבים הכתר והכבוד הצד נחש הצנע לכת הרב אליהו אברג'ל הרב אליהו אברזל הרב אליהו בקשי דורון הרב אליהו עצור הרב אמנון יצחק הרב אפרים גרינבלאט הרב בן ציון אבא שאול הרב וולפא הרב יהודה טשזנר הרב יואל שילה הרב יורם אברג'ל הרב ליאור עזרן הרב ליאור עזרן שליט"א ליאור עזרן הרב מוצפי הרב משה פיינשטיין הרב משה שטרנבוך הרב עובדיה יוסף הרב עובדיה מתיר פאה הרב שלום דב וולפא הרב שלום משאש הרב שליט"א הרב שלמה קורח הרבי מלובביץ' הרבי מליובאוויטש וואלה וולפא חב"ד אינפו חן וכבוד חרדים10 חרדיש חשיפת האמת חשיפת השקרים חתונה יביע אומר ידיעות אחרונות יהדות יואל שילה יופי יהודי יצחק פנגר דרשה יצחק פנגר הרצאות יציאה בתכשיטים כדורינט כובעים כיכר השבת כיפה כלה כלות כפתור ועורבא פרח כפתור ופרח כת השאלים לדעת להורדה להורדה חינם ליפשיץ לצפיה ישירה מאה ושלושים פוסקים מתירים פאה מוות קליני מתים קליניים סיפורי מתים קליניים מטפחות מטפחת מי ירפא לך מלך ביופיו מסכת שבת מעריב מת קליני נפשנו נשים סירוק פאה סירוק פאות ספר "ותשקט הארץ" להורדה ספר "חן וכבוד" ספר "חן וכבוד" להורדה ספר "לקט שכחת הפאה" ספר הלכתי ספר תורני עסקני מטפחות עסקני פאות ערוץ 7 פאה פאה חדשה פאה יד שניה פאה נוכרית פאה נכרית בהלכהCOL פאה נכרית ברשות הרבים פאה נכרית חב"דפדיה פאה נכרית לאלמנה פאה נכרית לאשכנזיות פאה נכרית לגרושה פאה נכרית למרוקאים פאה נכרית לנשואה פאה נכרית לספרדיות פאה נכרית לעירקים פאה נכרית לפי הרב עובדיה פאה נכרית לתימנים פאות נוכריות פאות נכריות פאות נוכריות והרב עובדיה פאות של ימינו פאות זמננו פאות של פעם פאניות פאות פיאות פורום בחדרי חרדים פורום כיכר טוק פורום לדעת פורום תורה ודעת פורום תפוז פיאה נוכרית פיאה נכרית פסק הלכה פרוייקט השו"ת פרק במה אשה יוצאה צוואת הרב עובדיה צפיה ישירה קונטרס "הצד נחש" קונטרס "חשיפת השקרים" קונטרס "שקר החן" קונטרס הערות בפאה נכרית קונטרס הצד נחש - שקר החן קונטרס שקר החן חרדיש קונטרס שקרן החן כתר מלכות רשימת המתירים רשימת הפוסקים המתירים רשימת השקרים שאל שו"ת שו"ת פאה נכרית שטורעם שקר החן תורה תשובה הלכתית תשובה לאסור פאה תשובה להתיר פאה פאה או מטפחת מטפחת או פאה מנהג הספרדים הרב עובדיה פאה נכרית שו"ת בהלכה שאלות ותשובות בהלכה שו"ת צניעות צניעות לפי ההלכה צניעות אמיתית כת השאלים והרעלות מותר לחלוק על הרב עובדיה שאלות ותשובות באינטרנט שאל את הרב האם פאה מותר האם פאה אסור פאה נכרית עבודה זרה פאה נכרית ויקישיבה פאה נכרית ויקיפדיה ויקיפדיה ויקישיבה המכלול חב"דפדיה פאה לפי ההלכה צוואה של הרב עובדיה
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות