פאה. מותר או אסור?

הפולמוס על לבישת פאה

מה ידוע לך על לבישת פאה, האם אסור או מותר? ומה עדיף, פאה או מטפחת?
האם קראת בעיון את ספריהם של פוסקי ההלכה, או רק נתקלת בחומר תעמולתי שגוי?

למה אנחנו כאן image
עשרות שנים (!) מתנהלת תעמולה אדירה נגד כיסוי הראש בפאה נכרית. למרות שרוב הפוסקים התירו לאשה נשואה לכסות את ראשה בפאה, ולמרות שרוב גדולי הדור סוברים שפאה עדיפה ממטפחת, רוב הציבור אינו יודע זאת.

הנשים התמימות, שנחשפות לכל החומר הפרסומי המופץ בכמויות עתק בבתי הכנסת ובבתי המדרש ובכל מקום אפשרי, בטוחות שהפאה היא חטא איום ונורא, רק ש"כולן הולכות כך", ואין מה לעשות, ואשרי האשה "המתחזקת" וחובשת מטפחת.

אף אחת אפילו לא מעלה בדעתה, שהמטפחת אינה "הידור" כלל, וכי ע"פ הרמב"ם והשולחן ערוך, היוצאת במטפחת יש לגרשה ואינה מקבלת את כתובתה... ולמעשה אין הבדל הלכתי בין פאה למטפחת, למעט העובדה שפאה מכסה היטב את הראש, וגם גורמת לכך שהאשה תמצא חן בעיני בעלה, וכך לא יסתכל על אחרות.

התעמולה האדירה, הגורמת לנשים להרגיש "חוטאות", גורמת להתרופפות נושא הצניעות, והמצב התדרדר עד כדי כך שנשים הולכות עם חצאית מיני מעל הברך (דבר שהוא אסור לכל הדעות), כי "אם כבר אז כבר", ואינן מתייחסות כלל לפרסומים השונים בנושאי הצניעות.

כמו כן, התעמולה נגד פאה גורמת להרהורי עבירה קשים אצל בחורי ישיבות ואברכים, שהרי "ההרהור תלוי באיסור" (שו"ת רבי עזריאל, ח"א, ח) וכאשר מתפרסם שהפאה היא פריצות איומה ונוראה, כל אשה ההולכת עם פאה נדמית בעיניהם כ"פרוצה" והם מהרהרים בה.

ככל שגדולי הדור התריעו וזעקו על סילוף דבריהם (ראו מכתבו החריף של הגרמ"י לפקוביץ), וככל שהתריעו על התעמולה נגד לבישת פאה, ההורסת את הצניעות, ישנם אנשים הממשיכים בכל הכח להפיץ את משנתם המעוותת והמסולפת, תוך הפצת שקרים ובדותות בשם גדולי הדור, וזו בדיוק הסיבה שאנחנו כאן. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך - ובאמתחתנו אור גדול, וסוף האמת לנצח.

ההבדל בין המדיה הכתובה למדיה הדיגיטלית

במדיה הכתובה, כלומר: ספרי הקודש המצויים בבתי הכנסת ובבתי המדרש, לא ניתן למצוא בנקל את ספרי הפוסקים המתירים פאה. תשובות המתירים נחבאות בתוך דפי השו"ת העתיקים, ופעמים רבות מדובר בספרים שהמעניינים אינם לומדים בהם באורח קבע. הספרים הבודדים שיצאו לאור בנושא, ומבארים בשפה ברורה את ההיתר, או מציגים את הפוסקים המתירים (ויתירה מכך, מוכיח את הרמאויות והשקרים בהם נוקטים "הצדיקים" בתעמולתם), נעלמים במהרה מבית המדרש, ע"י אנשים "יראי שמים"...

מאידך גיסא, ספרי תעמולה נגד חבישת פאה וכיו"ב, יש לרוב, והם מחולקים חינם, וממומנים ע"י כספי תרומות, ע"י יהודים מסכנים הרואים בזה מצוה רבה, ואינם יודעים שהדבר גורם לסכסך בין איש לאשתו, ובין אדם לחבירו, ואינם מבינים שכל התעמולה בנויה על שקרים גסים במטרה למנוע מנשות ישראל לכסות את ראשיהן עם פאה.

אי לכך, האפשרות הטובה ביותר להפצת האמת היא באמצעות אתר זה. למדונו רבותינו שאפשר לקדש את הכלי הטמא ביותר, ע"י שימוש בטהרה. כיום גם בערוצי הטלוויזיה התירו רבותינו להפיץ תורה ויראה, כגון ע"י ערוץ "הידברות", וקל וחומר באינטרנט. אין לראות בכל האמור עידוד לגלישה באינטרנט שנאסרה ע"י גדולי ישראל, והותרה רק במקום הצורך, ובאינטרנט מסונן; האמור הוא אך ורק לאלה אשר גולשים ממילא באינטרנט, ומחפשים את האמת. את הכתוב כאן, אף אחד לא יוכל למחוק, או להעלים מעיניהם של הקוראים.

לכל שאלה – תשובה

לאחר שלמדנו כראוי את הנושא, אנו מעוניינים לחלוק את הידע שלנו עם אחרים, ואף לדון עמם בנושא סבוך זה. איננו מפרסמים את שמות הכותבים באתר, על מנת למנוע מהם הטרדות ואיומים ע"י אנשים שאין להם יראת שמים.

ביוגרפיה

המאמרים באתר זה נוסחו בשפה עכשווית, כדי להנגיש את התוכן לכל קורא מזדמן. אך הרוצה להעשיר את ידיעותיו יכול לקרוא ישירות מהמקור, ולהלן שמות הספרים שעליהם מתבסס התוכן המובא באתר זה. לקריאת והורדת הספרים - לחצו על שמות הספרים.

ספר "לקט שכחת הפאה", הרב שלום דב וולפא שליט"א, 319 עמ';

ספר זה יצא בכמה וכמה מהדורות, והוא הספר המפורסם ביותר עד כה. הספר כתוב בצורה בהירה ונעימה, בשפה המובנת לכל, והוא מפריך מכל וכל את טענות הגר"מ מאזוז בהקדמת ספר "עבד לעבדי ה", ואת השגיאות הנפוצות בציבור בענין סבוך זה.

ספר "חן וכבוד", הרב ליאור עזרן שליט"א, 590 עמ';

ספר זה מתייחד בהסכמות הרבות שניתנו לספר ע"י רבנים מפורסמים. הספר אמנם עדיין לא יצא לאור, אך הוא נמצא בספריית "היברובוקס", או בספריית "אוצר החכמה", לכל הרוצה לעיין בו. ספר זה הוא מעין "אנציקלופדיה" מקיפה לכל עניני פאה נכרית, ומובאים בו ק"ל פוסקים המתירים פאה, עם תשובותיהם המלאות בענין זה. למכון "דרך האמת" (שו"ת בנושא הספר חן וכבוד) לחצו כאן.

ספר "ותשקט הארץ", הרב יואל שילה שליט"א, 300 עמ';

ספר זה פונה בעיקר לציבור הליטאי, והוא מתהדר בהסכמתו של מרן הגר"ח קניבסקי. יצא לאור בשלוש מהדורות עד כה. הספר דן בצורה מעמיקה בכל הסוגיות הקשורות לפאה נכרית, כולל תשובות מפורטות על הספרים שיצאו לאסור לבישת פאה. המחבר, הרב יואל שילה, כתב עשרות ספרים בנושאים מגוונים.

בהצלחה!
כיצד להתייחס לדרשתו החריפה של הרב עובדיה?

ראיתי ביוטיוב דרשה חוצבת להבות של הרב עובדיה, נגד לבישת פאה. איך אפשר להתיר פאה, לאחר ששומעים דברים נחרצים כאלה מגדול הדור?

קרא עוד
האם "פאות ימינו" אסורות גם לשיטת המתירים? ואיך היתה נראית הפאה לפני 500 שנה?

הרבה טוענים כי כל המתירים לא דיברו על פאות ימינו, אלא על "פאות קש". והפאות של היום זה משהו אחר לגמרי, ולא את זה התירו. האם זה נכון?

קרא עוד
"זעקת הרוח" - אמת או שקר?

"מעשה נורא" אודות רוח שנכנס בבן אדם, הלקוח מתוך ספר שבחי רבי חיים ויטאל מופץ ברבבות עותקים. האם סיפור המעשה נערך והוצא מהקשרו כדי להתאימו לתעמולה העכשווית?

קרא עוד
פאות ארוכות: מותר או אסור?

האם ישנה מגבלה הלכתית לאורך הפאה? והאם יש איזכור בספרי הפוסקים לכך? ומה דין מכירה וסירוק של פאות כאלה?

קרא עוד
מה הביאור האמיתי בסוגיות הגמרא המזכירות פאה נכרית?

פעמים רבות מוזכרת הפאה הנכרית במשנה ובגמרא, אך מאידך לא מוזכר בשום מקום שהפאה שימשה לכיסוי הראש בזמנם. האם יש ראיה מהגמרא להתיר או לאסור? והאם בעל "שלטי הגיבורים" נשען על סוגיות הגמרא כדי להתיר פאה, או שציין זאת בדרך אגב?

קרא עוד
למה לא להחמיר ולכסות עם מטפחת, כמו שמחמירים בדברים אחרים?

מהי דעת גדולי ישראל, מתי צריך להחמיר ומתי צריך להקל, והאם אפשר להחמיר על חשבון האשה?

קרא עוד
אשה עם קרחת, חייבת בכיסוי ראש?

האם לפי התורה צריך לכסות את הראש או את השיער?

קרא עוד
פאות טופ לייס - מותר או אסור?

הפאות החדשות מגיעות עם תוספת הנקראת 'לייס' שמטרתה לטשטש קצת יותר את העובדה שמדובר בפאה ולא בשיער מחובר. האם זה מותר?

קרא עוד
האם רווקות חייבות לאסוף את השיער?

מה המקור למנהג כיום בבתי הספר, שהרווקות אוספות את השיער, והאם זהו חיוב הלכתי?

קרא עוד
האם בבא סאלי אמר שהלובשת פאה תישרף בגיהנום?

הסיפור המפורסם, שכביכול הצדיק בבא סאלי אמר שהלובשת פאה תישרף יחד עם הפאה שלה בגיהנום, לא היה ולא נברא, והוא שקר מוחלט. כל ההוכחות

קרא עוד
אשה שאמה נוהגת במטפחת, יכולה ללבוש פאה?

האם מנהגה של האמא לכסות את הראש במטפחת יכול לאסור על הבת לכסות ראשה בפאה?

קרא עוד
מי הם הפוסקים המתירים לבישת פאה נכרית לאשה נשואה?

מדברים הרבה על הפוסקים המתירים פאה, אבל לא ידוע עליהם כלום. מי הם הפוסקים המתירים, והיכן כתבו להתיר פאה?

קרא עוד
פאה או מטפחת - מה עדיף?

האם זה נכון שרוב הפוסקים מסכימים שמטפחת עדיפה על פאה? והאם מטפחת היא הכיסוי המהודר ביותר?

קרא עוד
ספרדים שהולכים כמו הרב עובדיה, כיצד ינהגו בענין פאה נכרית?

מה היתה דעתו של הרב עובדיה לגבי חבישת פאה נכרית, האם לא התיר מעולם? והאם חובה ללכת לפי רב אחד כל הזמן?

קרא עוד
כיצד הפאה גורמת להרהורים אצל אנשים מסויימים? והאם עדיף לגור בבני ברק או בתל אביב?

יש אנשים בציבור החרדי שמעידים על עצמם שאשה עם פאה גורמת להם הרהורים. אותם אנשים טוענים שנוח להם לגור ברחוב דיזינגוף עם כל הפריצות שם, ולא בבני ברק ששם ישנן נשים עם פאות! אם כן, כיצד מותר ללכת עם פאה?

קרא עוד
מהי דעתו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל בענין חבישת פאה?

שאלה: קראתי באחד העלונים בבית הכנסת, שהרבי מליובאוויטש לא הורה לנשות חב"ד ללבוש פאה דוקא, וכי לדעתו האמיתית, עדיף מטפחת על פאה. האם זה נכון? ואם כן, כיצד כל הנשים בחב"ד הולכות עם פאות?

קרא עוד
האם יתכן שהרב עובדיה לא ידע מה שאנחנו יודעים?

הרב עובדיה היה גאון גדול, ובקי בכל הפוסקים. בוודאי הוא ידע את מה שאנחנו יודעים. איך זה מסתדר עם מה שאנחנו כותבים, והאם מותר לחלוק עליו?

קרא עוד
האם שיער בימינו גורם הרהור?

הטענה הנפוצה ביותר היא "המציאות היא שפאה גורמת הרהור". מהי דעת פוסקי ההלכה?

קרא עוד
האם אשה החובשת פאה היא מחטיאה את הרבים? והאם עליה לחשוש מאסונות?

ראיתי היום מודעה, לפיה הלובשות פאות מחטיאות הרבים, וילכו לגיהנם וכף הקלע. האם זה נכון? והאם נכונים כל סיפורי המעשיות שקראתי בעלונים ופשקווילים של המתנגדים לפאות, שנשים חבשו פאות ונענשו באסונות מחרידים?

קרא עוד
"צוואתו האחרונה של הרב עובדיה" - אמת או שקר?

לאחרונה מופץ עלון עם הכותרת "צוואתו האחרונה של הרב עובדיה". האם יש בו שמץ של אמת?

קרא עוד
מדוע "מקילים" בפאה ומחמירים בהיתר מכירה? והאם לבישת פאה היא חומרא או קולא?

הרב חיים רבי מסר שיעור בענין זה, ושאל: מדוע מקילים בפאה (דאורייתא) ומחמירים בהיתר מכירה (דרבנן)? האם יש לכם תשובה?

קרא עוד
האם גדולי הדור מתנגדים או מעודדים את התעמולה נגד לבישת פאה?

מה רע בתעמולה נגד פאות, ומה יקרה אם אשה אחת תתחזק ותכסה את ראשה עם מטפחת ולא עם פאה? למה מתנגדים לכך?

קרא עוד
האם באמת אין פוסקים שהתירו לבישת פאה?

בבית הכנסת ראיתי עלון בשם "פני הדור", ובו כותב הרב אהרן בוטבול, חתנו של הרב עובדיה, את הדברים הבאים: "אחד מהשקרים הגדולים והתרמיות הגדולות ביהדות הדתית זה הנושא של הפאה, כי באמת ובתמים אין שום פוסק שמתיר את זה ועם כל זאת היום יגידו לך שזה הדבר הטוב ביותר". האם זה נכון?

קרא עוד
פאה נכרית - מותר או אסור?

סיכום כללי הלכתי והיסטורי על חבישת הפאה: טעם מצוות כיסוי הראש לנשים, דאורייתא או דרבנן, בבית או בחצר, מתי החל מנהג חבישת הפאה, איך היתה נראית הפאה בזמנם, מדוע האוסרים אסרו ומה המתירים משיבים על טענותיהם, הפולמוס בימינו, עדיפות הפאה, חשש עבודה זרה בפאה

קרא עוד
האם כולם מודים שפאה היא בדיעבד ומטפחת לכתחילה?

האם כולם מסכימים שמטפחת עדיפה על פאה, כאשר המטפחת מכסה היטב? והאם המטפחת היא הידור לכל הדעות? ומה דינו של השיער היוצא מחוץ לכיסוי? האם מותר לגלות "שתי אצבעות"?

קרא עוד
איזו פאה התירו הפוסקים הקדמונים, ולמה?

האם הפוסקים התירו רק פאות קש, או גם פאות יפות? איך בעצם מותר לאשה ללבוש פאה יותר יפה משערה?

קרא עוד
ספר "לקט שכחת הפאה", הרב שלום דב וולפא שליט"א

ספר זה יצא בכמה וכמה מהדורות, והוא הספר המפורסם ביותר עד כה. הספר כתוב בצורה בהירה ונעימה, בשפה המובנת לכל, והוא מפריך מכל וכל את טענות הגר"מ מאזוז בהקדמת ספר "עבד לעבדי ה", ואת השגיאות הנפוצות בציבור בענין סבוך זה

קרא עוד
ספר "חן וכבוד", הרב ליאור עזרן שליט"א

ספר זה מתייחד בהסכמות הרבות שניתנו לספר ע"י רבנים מפורסמים. הספר אמנם עדיין לא יצא לאור, אך הוא נמצא בספריית "היברובוקס", לכל הרוצה לעיין בו. ספר זה הוא מעין "אנציקלופדיה" מקיפה לכל עניני פאה נכרית, ומובאים בו ק"ל פוסקים המתירים פאה, עם תשובותיהם המלאות בענין זה

קרא עוד
ספר "ותשקט הארץ", הרב יואל שילה שליט"א

ספר זה פונה בעיקר לציבור הליטאי, והוא מתהדר בהסכמתו של מרן הגר"ח קניבסקי. יצא לאור בשלוש מהדורות עד כה. הספר דן בצורה מעמיקה בכל הסוגיות הקשורות לפאה נכרית, כולל תשובות מפורטות על הספרים שיצאו לאסור לבישת פאה

קרא עוד

כאן תוכלו לקבל תשובה לכל שאלה בענייני הצניעות, לפי פסקיהם של גדולי הדור


דרך האמת | המכון להוצאת כתבי הרב ליאור עזרן שליט"א

קריאת והורדת הספר חן וכבוד, תשובות להשגות על הספר

קרא עוד
פאה נכרית - האמת

מאמרים העוסקים בלבישת פאה, בלשונו המושחזת והחדה של הרב יפתח לוזיה שליט"א, ע"פ הספר "חן וכבוד"

קרא עוד
מכון "דרך האמת" ביוטיוב

ערוץ הוידאו של "מכון דרך האמת" ובו וידאו בנושא לבישת פאה

קרא עוד
אתר זה נבנה באמצעות