מי הם הפוסקים המתירים לבישת פאה נכרית לאשה נשואה?

מדברים הרבה על הפוסקים המתירים פאה, אבל לא ידוע עליהם כלום. מי הם הפוסקים המתירים, והיכן כתבו להתיר פאה?

קרא עוד
אתר זה נבנה באמצעות