מאמרים נוספים


ראיתי ביוטיוב דרשה חוצבת להבות של הרב עובדיה, נגד לבישת פאה. איך אפשר להתיר פאה, לאחר ששומעים דברים נחרצים כאלה מגדול הדור?

קרא עוד

הרבה טוענים כי כל המתירים לא דיברו על פאות ימינו, אלא על "פאות קש". והפאות של היום זה משהו אחר לגמרי, ולא את זה התירו. האם זה נכון?

קרא עוד

"מעשה נורא" אודות רוח שנכנס בבן אדם, הלקוח מתוך ספר שבחי רבי חיים ויטאל מופץ ברבבות עותקים. האם סיפור המעשה נערך והוצא מהקשרו כדי להתאימו לתעמולה העכשווית?

קרא עוד
אתר זה נבנה באמצעות